menu

Zadanie publiczne pn.: “XI Otwarty Międzynarodowy Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2016”.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Szczytnie dnia 11 maja 2016 r. przyjęto Uchwałę w sprawie: rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjazne Spychowo na realizację zadania publicznego pn.: “XI Otwarty Międzynarodowy Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2016”.

Załącznik: uchwala-nr-52xi2016-5156