menu

Zmiany w realizacji zadania „Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego Radnych i Pracowników Samorządowych”.

Uchwałą Nr 49/X/2016 dnia 02 maja 2016 r., Zarząd Powiatu w Szczytnie przyjął zmiany w realizacji zadania „Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego Radnych i Pracowników Samorządowych” realizowanego przez Klub Szachowy Odrodzenie Szczytno.

Załącznik: mistrzostwa-powiatu-szczycienskiego-w-szachach-4980