menu

III Powiatowy Konkursu Wiedzy Konsumenckiej.

Autor: Aleksandra Napiwodzka

22 kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej. Wzięło w nim udział 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego. Organizatorem Konkursu było Starostwo Powiatowe w Szczytnie i Powiatowy Rzecznik Konsumentów Katarzyna Kostiuk. Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Starosta Szczycieński Jarosław Matłach.
Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie i Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie. Celem konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu. Niewątpliwie wiedza ta przydadzą się w życiu codziennym uczestników jak również będą oni mogli nią służyć swojej rodzinie. Zadaniem startujących w konkursie było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci. Bardzo dobrze przygotowana do konkursu młodzież prezentowała wysoki poziom.

Pierwsze miejsce zajął Artur Krasowski z Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie
Drugie miejsce zajęła Aleksandra Cymerys Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
Trzecie miejsce zajęła Monika Królicka z Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie

Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez Zarząd Powiatu Szczycieńskiego nagrody rzeczowe: tablet, dysk zewnętrzny i power bank. Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie również pozostali jego uczestnicy a także nauczyciele szkół przygotowujący młodzież do konkursu. Władze Powiatu Szczycieńskiego kładą duży nacisk na edukację młodzieży, a konkurs jest jednym z przejawów propagowania wiedzy na temat uprawnień konsumenckich. Cieszy fakt, że młodzi ludzie interesują się nie tylko wiedzą podręcznikową ale także pragną swoje wiadomości poszerzać, co kosztowało ich z pewnością dużo czasu i wysiłku.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!