menu

Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Kulturalnego TANECZNIK w Jedwabnie na zadanie publiczne pn. „II Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2016”.

Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Kulturalnego TANECZNIK w Jedwabnie na zadanie publiczne pn. „II Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2016”.
Stowarzyszenia Kulturalnego TANECZNIK w Jedwabnie na zadanie publiczne pn. „II Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2016”.
Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że dnia 18 kwietnia 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kulturalnego TANECZNIK w Jedwabnie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „II Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2016”.
Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239).
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułem każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,
tj, do dnia 29 kwietnia 2016 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:
- pisemnie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem:
Wydział Rg.,
- lub elektronicznie na adres: promocja@powiat.szczytno.pl

Załączniki:
1. oferta-wlasna-festiwal-folklorystyczny-jedwabno-2016-4737
2. uchwala-zarzadu-powiatu-nr-42-ix-2016-4738