menu

Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego.

Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego na zadanie publiczne pn. „XVI Przegląd twórczości literackiej i artystycznej osób niepełnosprawnych”.
Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że dnia 14 kwietnia 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XVI Przegląd twórczości literackiej i artystycznej osób niepełnosprawnych”.
Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239).
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułem każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,
tj, do dnia 29 kwietnia 2016 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:
- pisemnie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem:
Wydział Rg.,
- lub elektronicznie na adres: promocja@powiat.szczytno.pl


Załączniki:
1. uchwala-zarzadu-powiatu-nr-41-ix-2016-4736
2. oferta-wlasna-przeglad-tworczosci-literackiej-i-artystycznej-4735