menu

Droga do Antonii.

Autor: Aleksandra Napiwodzka

Trwa rozbudowa drogi powiatowej nr 1524N Dąbrowy – Antonia. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2016 r. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowe droga z nawierzchnią bitumiczną na odcinku prawie 3600 mb. Powiat Szczycieński pozyskał na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej na łączną kwotę ok. 1 786 000 zł (dofinansowanie przeznaczone jest na rozbudowę drogi powiatowej Dąbrowy - Antonia nr 1524N oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N w ramach „Rozbudowy ciągu drogowego Janowo – Szczytno”). Łączny koszt budowy drogi wyniesie 2 300 000 zł z czego Powiat Szczycieński pokryje ok. 606 000 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Pisza.