Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Zmiany w pieczy zastępczej

2023-02-03 11:23:24 (ost. akt: 2023-02-03 11:25:33)

1 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie #PieczaZastępcza. Wprowadza m. in. zakaz tworzenia nowych domów dziecka - ich tworzenie będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii #RzecznikPrawDziecka.

W wyniku nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie #PieczaZastępcza minimalne wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka wzrasta z 2168,76 zł do 4100 zł, a rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego z 2819,39 zł do 5084 zł.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie #PieczaZastępcza wprowadza zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługujących rodzicom adopcyjnym. Uprawnienia te wydłużono do ukończenia przez dziecko 14 lat.

Zobacz także

więcej »