Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej

2022-11-15 08:40:52 (ost. akt: 2022-11-15 10:20:28)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej

Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Szczycieńskim. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Szczycieńskim".

Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 6 grudnia 2022 r. do godz. 15:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.

Treść uchwały: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Szczycieńskim

Zobacz także

więcej »