Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Powiat Szczycieński i Gmina Miejska Giżycko łączą siły, aby pomagać seniorom

2022-09-07 07:24:44 (ost. akt: 2022-09-07 08:06:13)

We wtorek, 6 września Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński, Wojciech Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta Giżycko, Jerzy Krzysztof Szczepanek – Wicestarosta Szczycieński, Beata Kostrzewa - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie oraz Andrzej Bujnowski - Prezes Zarządu Giżyckiej Ochrony Zdrowia podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji projektu „Zintegrowany system pomocy medycznej i opiekuńczej dla seniorów, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych na terenie krainy wielkich jezior mazurskich”.

Inicjatorem i organizatorem projektu jest Powiat Szczycieński. W ramach projektu utworzono nowoczesne i dobrze wyposażone Regionalne Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej, dzięki któremu będzie można skuteczniej leczyć pacjentów w wieku seniorskim i pomagać im w powrocie do samodzielnego funkcjonowania na co dzień.

Chęć przystąpienia do podobnego projektu wyraziły władze Gminy Miejskiej Giżycko, stąd też pomysł, aby połączyć siły obydwu samorządów. Dzięki wspólnej realizacji projektu „Zintegrowany system pomocy medycznej i opiekuńczej dla seniorów, przewlekle chorych i niepełnosprawnych na terenie krainy wielkich jezior mazurskich” możliwe będzie nie tylko czerpanie z wzajemnych doświadczeń, ale również zmniejszenie kosztów projektowych, zwiększenie skuteczności działania i rozszerzenie zasięgu oddziaływania projektu. Partnerstwo Powiatu Szczycieńskiego i Gminy Miejskiej Giżycko otworzy także nowe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektu i ułatwi drogę do uzyskiwania dofinansowania.

W ramach wizyty przedstawiciele Powiatu Szczycieńskiego i Miasta Giżycko odwiedzili szczycieński szpital oraz siedzibę Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej w Szczytnie i rozmawiali o specyfice funkcjonowania tej placówki.


Zobacz także

więcej »