Firma Safilin wsparła badanie dzieci z wadami postawy i otyłością

2022-05-10 10:06:58 (ost. akt: 2022-05-10 10:15:23)

Firma Safilin wsparła kwotą 2 tys. projekt pn. "Szczytno bez wad postawy i otyłości". We wtorek, 10 maja w gabinecie Jarosława Matłacha Starosty Szczycieńskiego Marcin Uścinowicz dyrektor zarządzający, członek zarządu Safilin w Szczytnie wręczył Mirosławie Duńczyk dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego symboliczny czek. Pieniądze zostaną przeznaczone na badanie uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Szczytnie.

W styczniu 2022 roku rozpoczął się innowacyjny projekt pt. ”Szczytno bez wad postawy i otyłości – Szczytno zdrowe miasto Mazur”, który patronatem objął Jarosław Matłach Starosta Szczycieński. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie bezpłatnych badań przesiewowych wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Szczytnie oraz promocja zdrowego stylu życia.

Obecność nowych technologii w życiu człowieka, nauka zdalna w czasie pandemii Covid-19, czy też nieprawidłowe nawyki żywieniowe to tylko niektóre czynniki niekorzystnie wpływające na zdrowie dzieci i młodzieży. Realizacja działań profilaktycznych pozwoli zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości w zakresie postawy ciała, nadwagi i otyłości dzieci, które w przyszłości mogą wpływać na ich zdrowie.

W ramach projektu „Szczytno bez wad postawy i otyłości” oferowane są bezpłatne przebadanie uczniów klas pierwszych szkół podstawowych przez wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Szczytnie, będącego współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Dzieci ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami uzyskają skierowanie do specjalistycznej poradni wad postawy, w której lekarz-specjalista określi dalsze postępowanie. Ponadto przygotowano filmy instruktażowe, ulotki oraz warsztaty dla rodziców, które pozwolą pogłębić wiedzę i uniknąć błędów powodujących powstawanie wad postawy i otyłości u dzieci.

Wśród specjalistów znaleźli się:


Anna Kossakowska, mgr fizjoterapii, terapeuta: NDT, Integracji Sensomotorycznej , Koncepcji Bazalnej, metody Weroniki Scherborne.

Wady postawy tworzą się już w wieku niemowlęcym. Ma na to wpływ nieprawidłowe napięcie mięśniowe, asymetrie, nieprawidłowa pielęgnacja, sposób noszenia tornistra i dieta, dlatego tak ważna jest profilaktyka, wczesne wykrycie wady i zapobieganie konsekwencjom zmian w układzie kostno-mięśniowym.

Katarzyna Dziatkowiak, mgr fizjoterapii, terapeuta: Integracji Sensomotorycznej, Metody PNF, Terapii, Ręki, Metody Warnkego.

Zajmuję się terapią Integracji Sensorycznej, PNF i nieprawidłowym napięciem mięśniowym. Wady postawy, nieleczone pogłębiają się i mogą skutkować poważnymi problemami w całym dorosłym życiu. Problem wad postawy dotyczy większości dzieci. Ma na to wpływ m.in. nauka zdalna.

Joanna Grońska, mgr fizjoterapii, terapeuta: Metody PNF w leczeniu skolioz, Diagnostyki i postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu skolioz, Kinesiotapingu.

W obecnych czasach dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed ekranem komputera czy telefonu komórkowego, dzieje się to kosztem tak potrzebnego nam ruchu. W związku z tym coraz więcej z nich ma problemy z nieprawidłową postawą. Dzięki projektowi dzieci i rodzice nauczą się zasad w jaki sposób skorygować i przeciwdziałać nieprawidłowościom.

Angelika Wiśniewska, dietetyk

Nadwaga w Polsce u dzieci jest dużym problemem - aż 30% dzieci cierpi na nią w wieku wczesnoszkolnym. Niestety pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia pogarszają statystyki. Problemy z wagą często są rodzinne, badania wykazują, że 70% dzieci, których oboje rodzice są otyli, boryka się z nadwagą. Faktem jest, że czynniki genetyczne regulują przemianę materii oraz wpływają na magazynowanie i rozkład tkanki tłuszczowej w organizmie. Jednakże problem nadwagi u dzieci, najczęściej nie jest kwestią genów, tylko niezdrowego stylu życia całej rodziny. Dlatego też kluczem do sukcesu w zwalczaniu nadwagi u dziecka jest prawidłowa dieta oraz aktywność fizyczna u wszystkich domowników.

Robert Dobroński, nauczyciel wychowania fizycznego

Działania dotyczące zwalczania zagrożeń cywilizacyjnych młodego pokolenia są przypisane rodzinie oraz organizacjom i instytucjom z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i sportu. Realizując nasz projekt pomagamy uczniom i ich rodzicom w codziennej pracy na rzecz zdrowego stylu życia. Mam nadzieję, że obecna edycja będzie kontynuowana w przyszłych latach na większą skalę.

Patronami i partnerami projektu zostali:

Mirosława Duńczyk, dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Szczytnie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w czasie pandemii statystyczny obywatel przytył ok. 2 kg. Nieodpowiedni tryb życia oraz znaczne ograniczenie aktywności fizycznej przekładają się również na zwiększenie zagrożenia wadami postawy u dzieci. Mając na uwadze ten fakt bardzo popieram inicjatywę organizatorów projektu. Możemy mieć wpływ na to jak będzie przebiegał rozwój dziecka i jaka będzie jakość jego dorosłego życia. Pamiętajmy o tym, że tylko wcześnie wykryte nieprawidłowości postawy można skorygować i nie dopuścić do powstania późniejszych poważnych wad.

Rafał Kiersikowski, pomysłodawca i koordynator główny projektu

Celem projektu pn. “Szczytno bez wad postawy i otyłości” skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych jest wczesna identyfikacja oraz zapobieganie pogłębianiu się i utrwalaniu wad postawy, a także otyłości u dzieci. Stanowią one bardzo poważny problem społeczny, który staje się coraz powszechniejszy, czemu niewątpliwie sprzyja wprowadzana nauka zdalna.
Pamiętajmy, że wady postawy oraz otyłość to najczęstszy problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży. Realizacja projektu pozwoli na przebadanie dzieci z terenu Szczytna. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie koordynatorów, życzliwość partnerów, ale przede wszystkim profesjonalizm i doświadczenie dyrekcji i pracowników Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Szczytnie. Zdaję sobie sprawę, że potrzeby są znacznie większe, dlatego wierzę, że w niedalekiej przyszłości będzie możliwa kontynuacja projektu na szerszą skalę.

Jarosław Matłach, Starosta Szczycieński

Udział w projekcie pn. “Szczytno bez wad postawy i otyłości” pozwoli zdiagnozować problemy wad postawy i otyłości u dzieci ze szczycieńskich szkół. Jest to niewątpliwie ważny i aktualny problem, którego zapobieganie w młodym wieku pozwoli wyeliminować wiele problemów zdrowotnych w przyszłości. Aby mieć zdrowe społeczeństwo, zdolne do pracy, my – dorośli musimy zadbać o zdrowie najmłodszych, dlatego z przyjemnością objąłem patronatem tak znaczącą inicjatywę.

Krzysztof Karwowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie
Potrzebę realizacji tego projektu widzi chyba każdy rodzic i nauczyciel, ja dostrzegam ją także jako pracodawca. Dzięki udziałowi w projekcie przebadane zostaną również dzieci pracowników banku, co pozwoli ustrzec je przed problemami zdrowotnymi teraz i w przyszłości.
Może badania dzieci spowodują również u naszych pracowników, rodziców tych dzieci dostrzeżenie jak ważnym elementem jest dbanie również o właściwą postawę ciała podczas wykonywania pracy.

Marcin Uścinowicz, dyrektor zarządzający, członek zarządu Safilin w Szczytnie
Chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że tylko ludzie nierozsądni nie dbają o dzieci. Osobiście jestem rodzicem córki z wadą postawy, więc wiem jak istotne jest zapobieganie i leczenie tego schorzenia, a także jak bardzo może w tym pomóc profilaktyka. Inicjatywa ”Szczytno bez wad postawy i otyłości” to projekt, który nikogo nie wyklucza, a wielu może pomóc. Dlatego bez wahania włączyliśmy się w tę inicjatywę mając nadzieję, że pokaże ona naszym pracownikom oraz ich rodzinom jak ważne jest właściwe dbanie o zdrowie.

Mariusz Szerszeń, Fabryka Klimatu
Dbanie o prawidłową postawę, oraz odpowiednia dieta, to podstawa dobrego życia, a przecież tego chcemy nie tylko dla naszych dzieci ale i nas samych. Zdecydowałem się wziąć udział w projekcie pn. „Szczytno bez wad postawy i otyłości”, bo widzę z jakimi problemami zmagają się młodzi ludzie – ciężkie plecaki, lekcje on-line, długie zamknięcie w domach z powodu pandemii, to wszystko odbija się na zdrowiu, a realizacja projektu wpłynie na podniesienie świadomości w tym temacie, ale i będzie tarczą, która pozwoli pierwszoklasistom skorygować ewentualne wady.

Kontakt z koordynatorami projektu w sprawie zgłoszenia dziecka:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczytnie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
Artur Trochimowicz, tel. 602 765 054, mail: SzczytnoBezWad2@gmail.com
Zbigniew Orzoł, tel. 608 463 601, mail: SzczytnoBezWad2@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczytnie
Rafał Kiersikowski, tel. 533 298 955, mail: SzczytnoBezWad3@gmail.com
Waldemar Zimny, tel. 606 257 397, mail: SzczytnoBezWad3@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczytnie
Aleksandra Kobus-Drężek, tel. 509 489 303, mail: SzczytnoBezWad4@gmail.com
Rafał Wilczek, tel. 606 381 094, mail: SzczytnoBezWad4@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie
Tomasz Łachacz, tel. 794 685 836, mail: SzczytnoBezWad6@gmail.com
Sławomir Staszak, tel. 668 197 651, mail: SzczytnoBezWad6@gmail.com

Zobacz także

więcej »