menu

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

2021-11-15 13:06:13 (ost. akt: 2021-11-15 13:11:36)

Na podstawie art. 8 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXVIII/201/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szczycieńskiego - Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z „Prognozą Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030".

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie: 23 listopada 2021 r. – 15 grudnia 2021 r. 
w formie ankiety internetowej udostępnionej na stronie internetowej Powiatu Szczycieńskiego:
www.powiatszczycienski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce Strategie, raporty, opracowania, link:
https://bip.powiatszczycienski.pl/132/41/Strategie_2C_raporty_2C_opracowania/


Konsultacje społeczne mają zasięg otwarty.

Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie społecznego uczestnictwa w ważnych dla Powiatu Szczycieńskiego sprawach poprzez informowanie o planowanych przedsięwzięciach oraz poznanie opinii osób zainteresowanych.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag będzie Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych.