Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Kolejne inwestycje drogowe w powiecie

2021-11-04 13:27:42 (ost. akt: 2021-11-04 13:34:47)

Dobre wieści dla mieszkańców miejscowości Trękusek, Tylkowo, Leleszki, Jęcznik, Szczytno i Szymany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje drogi prowadzące przez i do tych miejscowości. Obecnie trwa wybór wykonawcy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Pierwsze zadanie obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 53 na odcinku Trękusek-Tylkowo od km 12+000 do km 22+500 wraz z budową chodników, zatok autobusowych, ścieżki pieszo-rowerowej, systemu odwodnienia drogi, lewoskrętów oraz przebudową skrzyżowań. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2026-2027. Szacunkowy koszt tego zadania to 74 mln zł.

Drugie zadanie obejmuje rozbudowę odcinka Tylkowo-Leleszki od km 22+500 do km 30+500 wraz z budową chodników, skrzyżowań, lewoskrętów, nowego mostu, ronda, wiaduktu, ścieżki pieszo rowerowej, zatok autobusowych oraz systemu odwodnienia drogi. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2027. Szacunkowy koszt tego zadania to 127 mln zł.

Trzecie zadanie obejmuje rozbudowę odcinka Leleszki-Jęcznik od km 30+500 do km 38+350 wraz z budową chodników, skrzyżowań, lewoskrętów, nowych obiektów mostowych, ścieżki rowerowej oraz systemu odwodnienia drogi. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2026-2027. Szacunkowy koszt tego zadania to 111 mln zł.

Czwarte zadanie obejmuje rozbudowę odcinka Jęcznik – Szczytno (obw. Szczytna) od km 38+350 do km 42+600 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, skrzyżowań, lewoskrętów oraz systemu odwodnienia drogi. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2027. Szacunkowy koszt tego zadania to 43 mln zł.

Piąte zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 57 na odcinku Szczytno (obwodnica Szczytna) – Szymany od km 85+700 do km 92+000 wraz z budową chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, skrzyżowań, lewoskrętów, nowego przepustu oraz systemu odwodnienia drogi. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2026-2027. Szacunkowy koszt tego zadania to 67 mln zł.

Zobacz także

więcej »