menu

Dwanaście nowych przejść dla pieszych w powiecie

2021-09-07 14:40:15 (ost. akt: 2021-09-07 14:52:06)

Dziś, we wtorek, 7 września w Nidzicy Wojewoda Artur Chojecki i Wicestarosta Jerzy Szczepanek podpisali umowę na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie Powiatu Szczycieńskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Dofinansowana zostanie budowa 12 przejść dla pieszych w dziesięciu miejscowościach.

Wnioski przygotowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie obejmują budowę i przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w gminach Szczytno, Świętajno, Rozogi, Jedwabno i Pasym. Łączna wartość zadań inwestycyjnych to kwota 559 tys. zł z czego dofinansowanie wynosi 447 tys. zł . Zakończenie prac budowlanych zaplanowano do połowy października 2022 roku.

Prace obejmują budowę chodników, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie obustronnego doświetlenia. Realizacja inwestycji planowana jest w partnerstwie z gminami, w których będą budowane nowe przejścia.