menu

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert.

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016, z zakresu: Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Załącznik: Uchwała dot. rozstrzygnięcia konkursu na nieodpłatna pomoc prawną i edukację prawną