menu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021

2021-05-31 12:00:00 (ost. akt: 2021-06-02 10:09:54)
Herb Powiat

Herb Powiat

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2021.

Zarząd Powiatu w Szczytnie dnia 28 maja 2021 r. przyjął Uchwałę Nr 49/XI/2021: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2020 z zakresu:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. Turystyka i krajoznawstwo,
4. Nauka i edukacja,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Decyzja o dofinansowaniu w załącznikach do Uchwały:

Uchwałę Nr 49/XI/2021: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie