Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Dofinansowano przez UE
Na zdjęciu żuraw. Fot. Hubert Jasionowski.

Na zdjęciu żuraw. Fot. Hubert Jasionowski.

Łąki Dymerskie na dwóch kołach

2021-05-25 09:53:23 (ost. akt: 2021-06-16 10:48:21)

Już niedługo, w połowie sierpnia będzie można przejechać się trasą rowerową z Ochódna do Dźwierzut. Na trasie będzie można zobaczyć jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych naszego regionu – Łąki Dymerskie, które są jednym z największych zlotowisk żurawi.

Jak pisze Marian Szymkiewicz na łamach Informacyjnego Serwisu Mokradłowego bagna.pl:
interesujące usytuowanie i przede wszystkim obecność rozległego, podmokłego terenu zdecydowały o dużym bogactwie przyrodniczym Dymerskich Łąk, zwłaszcza dotyczy to ptaków. Obszar ten jest bardzo ważny zarówno dla awifauny lęgowej, jak i przelotnej - dotychczas stwierdzono tu obecność 110 gatunków i lista z pewnością nie jest jeszcze zamknięta.

Użytek ekologiczny "Dymerskie Łąki" położony jest na pograniczu gmin Biskupiec Reszelski i Dźwierzuty, pomiędzy miejscowościami: Dymer, Labuszewo i Dymerska Łąka (w gm. Biskupiec) oraz Popowa Wola i Rutkowo (w gm. Dźwierzuty). Swymi granicami obejmuje obszar silnie zabagnionych łąk o powierzchni ok. 300 ha. Dominują tu rozległe połacie szuwaru trzcinowego (trzcinowiska). Środkiem powierzchni biegnie tzw. Kanał Dymerski, który na Dymerskich Łąkach bierze swój początek, i z którym łączą się z schodzące z jego obu stron rowy melioracyjne, obecnie silnie zarośnięte. Rozlegle trzcinowiska poprzeplatane są krzakami wierzb tworzących w części północnej zwarte łozowiska. Oprócz trzcinowisk występują niewielkie powierzchnie turzycowisk. Nieliczne fragmenty łąk na obrzeżach nadal wykorzystywane są rolniczo jako pastwiska lub łąki kośne. Dymerskie Łąki położone są wśród pól, jedynie po stronie północno-wschodniej i południowo-zachodniej znajdują się niewielkie kompleksy leśne, które bezpośrednio do łąk nie przylegają.

Pełna treść artykułu znajduje się pod linkiem: www.bagna.pl

II etap budowy ścieżki
Koszt budowy drugiego etapu ścieżki prowadzącego przez Gminę Dźwierzuty, to prawie 5,5 mln. Ścieżka będzie miała długość prawie 23 km i szerokość 2 m. Nawierzchnia zbudowana zostanie z mas bitumicznych. Nie zabraknie też oznakowania, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Co ważne wybudowane zostaną dwa miejsca obsługi rowerzystów. Pierwsze w miejscowości Dźwierzuty, drugie w Popowej Woli.

Zadanie obejmuje również remont wiaduktów wzdłuż ścieżki. Początek trasy znajduje się na granicy Gmin Szczytno i Dźwierzuty (w miejscu, w którym zakończono pierwszy etap inwestycji dofinansowanej ze środków RPO WiM 2014-2020). Koniec robót wchodzących w drugi etap budowy znajduje się na granicy Gmin Dźwierzuty i Biskupiec, w pobliżu "Łąki Dymerskiej".

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/05/orig/budowa-sciezki-2-40629.jpg
Opis. Budowa II etapu ścieżki

I etap budowy ścieżki
Już dziś zachęcamy do odwiedzania pierwszej części trasy, która wiedzie ze Szczytna do Ochódna. Przypomnijmy wjazd na nią znajduje się w Szczytnie, przy ul. Ostrołęckiej. Trasa prowadzi przez lasy i łąki Powiatu Szczycieńskiego, aż do dawnego dworca kolejowego w miejscowości Ochódno. Jej długość to łącznie 8 km. Również w Ochódnie znajduje się wiata przystankowa, gdzie można odpocząć przed dalszą drogą.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/05/orig/dsc-0248-40630.jpg
Opis. Ścieżka rowerowa ze Szczytna do OchódnaZobacz także

więcej »