Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Kartka z kalendarza

2021-05-18 14:13:42 (ost. akt: 2021-05-18 14:16:48)

18 maja 1881 roku poświęcony został przez księdza Edwarda Stocka z Barczewa kamień węgielny pod kościół katolicki w Dźwierzutach.

Przy tej okazji zamurowano pismo w języku łacińskim zawierające historię powstania stacji i początków budowy kościoła. Budowę świątyni ukończono w 1882 roku. 19 września 1883 roku ksiądz Stock dokonał poświęcenia świątyni. Natomiast 24 czerwca 1884 roku biskup Filip Krementz dokonał konsekracji kościoła ku czci Trójcy Świętej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Kościół został wzniesiony z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. Ołtarz główny wyrzeźbił Splieth z Elbląga. Witraże wykonane zostały w zakładzie Schneidera w Regensburgu. Anonimowy ofiarodawca sfinansował największy dzwon i dodatkowo podarował 500 marek na ołtarz główny. W 1885 roku dwa boczne ołtarze ufundował, wraz ze swoimi siostrami, ksiądz Kolberg z Krossen. Ołtarze te poświęcone zostały Najświętszej Maryi Pannie i świętemu Józefowi. 19 listopada 1891 roku erygowano w Dźwierzutach parafię. 3 czerwca 1886 roku w wieżę kościoła uderzył piorun. Straty wynoszące 335 marek pokryto z ubezpieczenia.

W Dźwierzutach na skutek sprzeciwu władz i nie udało się założyć prywatnej szkoły katolickiej. Początkowo też władze nie chciały w państwowej szkole zatrudnić katolickiego nauczyciela. Dopiero w sierpniu 1885 roku przyszła z ministerstwa zgoda za zatrudnienie jako trzeciego nauczyciela katolika. Jednak miejscowe władze robiły różne trudności i ostatecznie rejencja wyraziła zgodę na zatrudnienie trzeciego nauczyciela w grudniu 1888 roku. Na obszarze podlegającym pod przyszłą parafię utworzono jeszcze trzy stacje katolickie w: Rumach, Szczepankowie i Sąpłatach. W tych ostatnich katolicki nauczyciel pojawił się już w 1874 roku. W Rumach stację utworzono 22 czerwca 1877 roku. Początkowo tak jak w Sąpłatach uczył tu katolicki nauczyciel z sąsiedniej Warmii.

Od 1871 do 1888 roku duszpasterzem w Dźwierzutach był Michael Klement. Będąc już mocno chorym udał się latem 1887 roku do klasztoru w Olsztynie. Zmarł 25 stycznia 1888 roku. Następnie funkcję początkowo kapelana, a później proboszcza, pełnił do 1918 roku Andrzej Huhmann. Jego grób zachował się na znajdującym się nieopodal kościoła cmentarzu. Kolejnym proboszczem był do 1920 roku Józef Palmowski. Ksiądz ten w trakcie plebiscytu aktywnie zaangażował się po polskiej stronie i dlatego po niemieckim zwycięstwie musiał parafię opuścić. Jego następcą został ks. Wilhelm Schnarkowski. Kolejnymi proboszczami w Dźwierzutach byli księża Jan Minarski i Franz Gurski.

Zobacz także

więcej »