Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Dofinansowano przez UE

Zadania dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2021-04-23 08:18:13 (ost. akt: 2023-01-11 13:10:46)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały. Etap I w km 2+566 - 3+532

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Jedwabno
Długość: 966 m
Wartość zadania: 2 869 560,34 zł
Dofinansowanie: 1 750 827,42 zł 65% z RFRD
65%
Wkład własny: 1 118 732,92 zł z czego 50% stanowią środki z Gminy Jedwabno

Opis. Rozbudowano drogę powiatową nr 1639N Witowo – Warchały w km 2+566 – 3+532. Poszerzono jezdnię do szer. 6m. Wykonano pobocza, zjazdy indywidualne oraz ciąg pieszo-rowerowy, a także oświetlenie uliczne.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 1502N (Jerutki) - Olszyny - Gawrzyjałki w km 4+306 - 8+076 i km 8+955 - 11+145

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/05/n/4-40474.jpg

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Wartość zadania: 1 282 967,98 zł
Dofinansowanie: 833 929,19 zł
65%
Wkład własny: 449 038,79 zł z czego 50% stanowią środki z Gminy Szczytno

Opis. Dwa odcinki o łącznej dł. 5960 m. W tym zatoka autobusowa i przejście dla pieszych przy cmentarzu.

Ruszył przetarg na przebudowę drogi Olszyny-Gawrzyjałki


Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap I w km 0+000 - 1+200

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/05/n/2-40473.jpg

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Jedwabno
Długość: 1200 m
Wartość zadania: 1 398 588,98 zł
Dofinansowanie: 909 082,84 zł
65%
Wkład własny: 489 506,14 zł z czego 50% stanowią środki z Gminy Jedwabno

Opis. Szer. drogi 5,5-5 m, chodnik w m. Waplewo, zjazdy, pobocza

Mieszkańcy doczekają się nowej drogi. Ruszył przetarg na przebudowę drogi Waplewo-Dźwiersztyny


Remont drogi powiatowej nr 1675N Jeruty - Lipowiec w km 8+350 - 11+860
Pużary-Lipowiec


https://m.powiatszczycienski.pl/2021/05/n/dji-0376-40477.jpg

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Długość: 3510 m
Wartość zadania: 654 926,96 zł
Dofinansowanie: 425 702,52 zł (65%)
Wkład własny: 229 224,44 zł z czego 50% stanowią środki z Gminy Szczytno

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m. Jeruty, Gmina ŚwiętajnoWnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Świętajno
Wkład partnera: 8 523,47 zł
Dofinansowanie: 34 666,58 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 51 713,53 zł
Odbiór końcowy: 26.07.2022 r.
Opis. 
Przebudowane przejście dla pieszych znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w miejscowości Jeruty i biegnie wśród zabudowy przy której zlokalizowane są: szkoła podstawowa, boisko szkolne, parking, niedaleko znajduje się również plac wiejski, plac zabaw oraz sklepy.
Zakres robót b obejmował budowę fragmentu chodnika, oświetlenia przejścia dla pieszych oraz renowację oznakowania przejścia dla pieszych.


Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m. Świętajno, Gmina ŚwiętajnoWnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Świętajno
Wkład partnera: 11 943,26 zł
Dofinansowanie: 34 000,00 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 57  886,53 zł
Odbiór końcowy: 26.07.2022 r.
Opis:
Przebudowane przejście dla pieszych znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1496N w miejscowości Świętajno i biegnie wśród zabudowy, przy której zlokalizowane są: szkoła podstawowa oraz boisko. Niedaleko znajduję się sklepy oraz biblioteka.
Zakres robót obejmował dodatkowo budowę oświetlenia przejścia dla pieszych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
• szerokość całkowita wyniesionego przejścia około – 6,50 m,
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m. Nowy Dwór, Gmina JedwabnoWnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Jedwabno
Wkład partnera: 13 570,63 zł
Dofinansowanie: 63 503,19 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 90 644,46 zł
Odbiór końcowy: 09.08.2022 r.
Opis:
Przebudowane przejście dla pieszych znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1464N w miejscowości Nowy Dwór przy kościele i biegnie wśród zabudowy, przy której zlokalizowane są: świetlica wiejska, niedaleko znajduje się również kościół oraz biblioteka.
Zakres robót obejmował dodatkowo budowę fragmentu chodnika oraz oświetlenia przejścia dla pieszych
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
• szerokość całkowita wyniesionego przejścia około – 6,50 m,
• powierzchnia projektowanego chodnika – około 200 m2
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m. Jedwabno, Gmina Jedwabno
Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Jedwabno
Wkład partnera: 7 146,47 zł
Dofinansowanie: 57 171,75 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 71 464,69 zł
Odbiór końcowy: 09.08.2022 r.
Opis:
Przebudowane przejście dla pieszych znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1633N, ulica 1 Maja w miejscowości Jedwabno i biegnie wśród zabudowy, przy której zlokalizowane są: przedszkole, niedaleko znajduje się również szkoła podstawowa oraz sklepy.
Zakres robót obejmował dodatkowo budowę fragmentu chodnika, oświetlenia przejścia dla pieszych oraz renowację oznakowania przejścia dla pieszych
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
• szerokość całkowita wyniesionego przejścia około – 6,50 m,
• powierzchnia projektowanego chodnika – około 95 m2
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m. Księży Lasek, Gmina RozogiWnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Rozogi
Wkład partnera: 7 005,89 zł
Dofinansowanie: 43 298,72 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 57 310,50 zł
Odbiór końcowy: 26.07.2022 r.
Opis:
Wyniesione przejście dla pieszych znajduje się na drodze powiatowej nr 1514N w Księżym Lasku i biegnie wśród zabudowy, przy której zlokalizowane są: kościół, przystanek autobusowy.
Zakres robót będzie obejmował dodatkowo budowę fragmentu chodnika oraz oświetlenia przejścia dla pieszych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
• szerokość całkowita wyniesionego przejścia około – 6,50 m,
• powierzchnia projektowanego chodnika – około 40 m2
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Rozogi
Wkład partnera: 6 657,89 zł
Dofinansowanie: 19 991,80 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 33 307,59 zł
Odbiór końcowy: 06.07.2022 r.
Opis:
Przebudowane przejścia dla pieszych znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1522N w miejscowości Rozogi. Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na drodze powiatowej i znajduje się na skrzyżowaniu ulic: Wojciecha Kętrzyńskiego, Waltera Późnego, Kajki, Kolejowa.
Zakres robót obejmował dodatkowo budowę oświetlenia przejścia dla pieszych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych
• przejścia dla pieszych – 1 szt,
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania pionowego.


Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m. Rozogi, Gmina Rozogi
Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Rozogi
Wkład partnera: 6 514,76 zł
Dofinansowanie: 19 991,80 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 33 021,32 zł
Odbiór końcowy: 06.07.2022 r.
Opis:
Przejście dla pieszych znajduje się na drodze powiatowej nr 1520N w Rozogach.
W pobliżu przejścia dla pieszych znajduje się osiedle oraz plac zabaw.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych
• przejścia dla pieszych – 1 szt,
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania pionowego.


Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m. Pasym, Gmina PasymWnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Pasym
Wkład partnera: 7 731,00 zł
Dofinansowanie: 42 934,08 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 58 395,74 zł
Odbiór końcowy: 27.06.2022 r.
Opis:
Przebudowane przejścia dla pieszych znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1476N w miejscowości Pasym i biegnie wśród zabudowy, przy której zlokalizowane są: plac zabaw, niedaleko znajduje się również parking oraz cmentarz.
Zakres robót obejmował dodatkowo budowę fragmentu chodnika oraz oświetlenia przejścia dla pieszych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
• szerokość całkowita wyniesionego przejścia około – 6,50 m,
• powierzchnia projektowanego chodnika – około 36 m2
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m. Tylkowo, Gmina PasymWnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Pasym
Wkład partnera: 7 730,00 zł
Dofinansowanie: 35 200,00 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 50 658,63 zł
Odbiór końcowy: 27.06.2022 r.
Opis:
Przebudowane przejścia dla pieszych znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1474N w miejscowości Tylkowo i biegnie wśród zabudowy, przy której zlokalizowane są: szkoła podstawowa oraz boisko.
Zakres robót będzie obejmował dodatkowo budowę fragmentu chodnika oraz oświetlenia przejścia dla pieszych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
• szerokość całkowita wyniesionego przejścia około – 6,50 m,
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482n w m. Leśny Dwór, Gmina Szczytno

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Wkład partnera: 24 860,28 zł
Dofinansowanie: 37 489,28 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 87 209,85 zł
Odbiór końcowy: 06.04.2022 r.
Opis:
Przebudowane przejścia dla pieszych znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w miejscowości Leśny Dwór i biegnie wśród zabudowy, przy której zlokalizowany są: plac zabaw oraz świetlica wiejska.
Zakres robót obejmował dodatkowo budowę fragmentu chodnika oraz oświetlenia przejścia dla pieszych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
• szerokość całkowita wyniesionego przejścia około – 6,50 m,
• powierzchnia projektowanego chodnika – około 200 m2
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m. Lipowiec, Gmina SzczytnoWnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Wkład partnera: 9 165,57 zł
Dofinansowanie: 37 600,00 zł z RFRD
Całkowita wartość inwestycji: 55 931,15 zł
Odbiór końcowy: 10.06.2022 r.
Opis:
Przebudowane przejścia dla pieszych znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w miejscowości Lipowiec i biegnie wśród zabudowy, przy której zlokalizowany są: ośrodek zdrowia, biblioteka oraz przystanek autobusowy.
Zakres robót obejmował dodatkowo budowę fragmentu chodnika oraz oświetlenia przejścia dla pieszych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
• szerokość całkowita wyniesionego przejścia około – 6,50 m,
• powierzchnia projektowanego chodnika – około 200 m2
• oświetlenie przejścia dla pieszych w technologii LED – 2 szt,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego


- Otwarcie ofert dotyczących remontu drogi z Pużar do Lipowca
- Dobra informacja dla korzystających z drogi między Pużarami, a Lipowcem. Właśnie ruszył przetarg jej remont