Zadania dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2021-04-23 08:18:13 (ost. akt: 2021-12-30 11:58:40)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały. Etap I w km 2+566 - 3+532

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Jedwabno
Długość: 966 m
Wartość zadania: 3 633 599,28 zł
Dofinansowanie: 2 361 839,53 zł
65%
Wkład własny: 1 271 759,75 zł z czego 50% stanowią środki z Gminy Jedwabno

Opis. Od DK 58 do końca msc. Warchały w kierunku msc. Witowa. Rozbudowa do 6 m, ciąg pieszo-rowerowy, pobocza, zjazdy indywidualne.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 1502N (Jerutki) - Olszyny - Gawrzyjałki w km 4+306 - 8+076 i km 8+955 - 11+145

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/05/n/4-40474.jpg

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Wartość zadania: 1 282 967,98 zł
Dofinansowanie: 833 929,19 zł
65%
Wkład własny: 449 038,79 zł z czego 50% stanowią środki z Gminy Szczytno

Opis. Dwa odcinki o łącznej dł. 5960 m. W tym zatoka autobusowa i przejście dla pieszych przy cmentarzu.

Ruszył przetarg na przebudowę drogi Olszyny-Gawrzyjałki


Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap I w km 0+000 - 1+200

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/05/n/2-40473.jpg

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Jedwabno
Długość: 1200 m
Wartość zadania: 1 398 588,98 zł
Dofinansowanie: 909 082,84 zł
65%
Wkład własny: 489 506,14 zł z czego 50% stanowią środki z Gminy Jedwabno

Opis. Szer. drogi 5,5-5 m, chodnik w m. Waplewo, zjazdy, pobocza

Mieszkańcy doczekają się nowej drogi. Ruszył przetarg na przebudowę drogi Waplewo-Dźwiersztyny


Remont drogi powiatowej nr 1675N Jeruty - Lipowiec w km 8+350 - 11+860
Pużary-Lipowiec


https://m.powiatszczycienski.pl/2021/05/n/dji-0376-40477.jpg

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Długość: 3510 m
Wartość zadania: 654 926,96 zł
Dofinansowanie: 425 702,52 zł (65%)
Wkład własny: 229 224,44 zł z czego 50% stanowią środki z Gminy Szczytno

- Otwarcie ofert dotyczących remontu drogi z Pużar do Lipowca
- Dobra informacja dla korzystających z drogi między Pużarami, a Lipowcem. Właśnie ruszył przetarg jej remont