menu

Otwarcie ofert dotyczących remontu drogi z Pużar do Lipowca

2021-05-19 13:24:14 (ost. akt: 2021-05-19 13:29:40)

19 maja nastąpiło otwarcie ofert na zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej na ponad 3,5 km odcinku od miejscowości Pużary w stronę Lipowca, które to zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kosztorysowa wartość zadania to 654 926,96 zł,
uzyskane dofinansowanie 425 702,52 zł, co stanowi 65% całego kosztu.
W tym przypadku również Gmina Szczytno zapewni pokrycie w 50% wkład własny.

Do przetargu stanęło sześć firm. Najniższą cenę w kwocie 468.980,80 zł zaoferowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA z Ostrołęki, najwyższą z oferowanych zaś COLAS Polska Palędzie z kwotą 702.895,48 zł.

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.