menu

Zintegrowany Program Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020.

Na sesji dnia 13 listopada 2015 roku Rada Powiatu w Szczytnie uchwaliła „Zintegrowany Program Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020” wraz z podsumowaniem przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
1. Pobierz: Podsumowanie ustaleń strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2. ZPRSG Ziemi Szczycieńskiej - z załącznikiem.