menu

Pierwszy elektryk w służbie publicznej w powiecie szczycieńskim

2020-12-15 08:15:02 (ost. akt: 2020-12-15 08:16:56)
Elektryczne auto w służbie publicznej w powiecie szczycieńskim

Elektryczne auto w służbie publicznej w powiecie szczycieńskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie zakupił samochód elektryczny, który będzie służył jako pojazd patrolowo-interwencyjny na blisko 600 km odcinkach dróg powiatowych. Zastąpi mocno już wyeksploatowany samochód spalinowy.

Tego rodzaju auto nie emituje spalin, co w świetle raportów o rosnącym z roku na rok zanieczyszczeniu powietrza, jest atutem. Koszt pełnego „zatankowania” to ok. 20 zł, co daje możliwość przejechania średnio 200 km. Ponadto planujemy w przyszłym roku zamontować panele fotowoltaiczne, które pozwolą ładować pojazd swoją własną, odnawialną energią.

Samochód elektryczny jest nie tylko mniej szkodliwy dla środowiska, ale i bezpieczniejszy w razie wypadku. Ze względu na brak paliwa nie ma w jego przypadku ryzyka wybuchu. Auto elektryczne to komfort użytkowania i niskie koszty eksploatacji w stosunku do spalinowego. Jego nieskomplikowana konstrukcja czyni go mniej awaryjnym i zwalnia użytkownika z obowiązku wymiany filtrów i oleju.

Ustabilizowane koszty – ceny energii elektrycznej nie zmieniają się tak dynamicznie, jak ceny paliwa. Dzięki temu można uniknąć gwałtownego podwyższenia kosztów eksploatacyjnych.

Wymiana wyeksploatowanych samochodów, które znajdują się w naszym posiadaniu wiążą się również z koniecznością spełnienia wymogów ustawy o elektromobilności, która nakazuje, aby 10% floty stanowiły samochody elektryczne.

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rząd założył, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździło milion pojazdów elektrycznych. Posiadanie takiego auto to również pewne korzyści.

Ustawa o elektromobilności zakłada, np. zniesienie akcyzy na samochody elektryczne i hybrydy plug-in (PHEV), zwolnienie ich z opłat za parkowanie, a także większe niż w przypadku samochodów spalinowych możliwości odpisów amortyzacyjnych dla firm.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwia pojazdom przyjaznym środowisku poruszanie się po buspasach, czyli pasach ruchu przeznaczonych do tej pory wyłącznie dla autobusów.

Obecnie trwają prace w Komisji Europejskiej, m.in. dot. nałożenia nowych obowiązków na instytucje publiczne w zakresie uzyskania minimalnych poziomów docelowych w zakresie ekomobilności. Elektryczne auto w służbie publicznej w powiecie szczycieńskim