menu

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Nowe Gizewo gmina Szczytno (Nowe Gizewo – dz. 260/1, 260/3)

2020-11-19 15:47:08 (ost. akt: 2020-11-19 15:59:02)

Informacja Zarządu Powiatu w Szczytnie

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczytnie zostało wywieszone Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Nowe Gizewo gmina Szczytno (Nowe Gizewo – dz. 260/1, 260/3).

Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 22 grudnia 2020 r. o godz. 14:00 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie przy ul. Kościuszki 14, pokój nr 02, parter.


Z ogłoszeniem można się zapoznać również na stronie internetowej: http://bip.powiatszczycienski.pl/214/1325/Ogloszenie_o_I_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_polozonych_w_obrebie_Nowe_Gizewo_gmina_Szczytno__28Nowe_Gizewo__E2_80_93_dz__260_2F1_2C_260_2F3_29/
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 624 70 68, (89) 624 70 58

GG-MP.6840.1-4.2020


Zdjęcie podglądowe lokalizacji działek.


Zdjęcie podglądowe lokalizacji działek.


Zdjęcie podglądowe lokalizacji działek.


Zdjęcie podglądowe lokalizacji działek.