Kartka z kalendarza

2020-11-05 07:58:59 (ost. akt: 2020-11-05 08:06:34)

5 listopada 1654 roku lokowano Klon.

Klon założony został jako wieś szkatułowa 5 listopada 1654 roku na 56 włókach na prawie chełmińskim. Lokatorem był Hans Simon. Wieś została zasiedlona przez 54 osadników z Mazowsza. Osadnicy ci byli katolikami i jeszcze długo różnili się od swoich ewangelickich sąsiadów swoim osobliwym ubiorem. Przez 5 lat byli zwolnieni z wszelkich danin na rzecz księcia. Po upływie tego okresu musieli w Urzędzie Domenalnym w Chochole złożyć następujące opłaty roczne: 8 marek od 1 włóki oraz jeden szefel jęczmienia i owsa. W przywileju lokacyjnym pojawił się też zapis o tym, że mieli powstrzymać się od kontaktów z kłusownikami i od strzeleckiej zabawy, co świadczy o tym, że posiadali broń palną, a władze to tolerowały. Prawie wszystkie działki miały wielkość 1 włóki, ale wytyczone zostały też po dwie działki 2 i 4-włokowe, które przydzielono w drodze losowania. Ziemia nie była własnością osadników, ale dziedziczyli oni prawo jej użytkowania. W 1661 r. mieszkało tu 30 chłopów szkatułowych. Dziesięć lat później było tu już ich 51. W wyniku epidemii dżumy z lat 1708-1710 część wsi się wyludniła. W 1728 r. były tu 22 opuszczone gospodarstwa. W 1730 r. na 64 gospodarzy 54 było katolikami. W kolejnych dziesięcioleciach wieś często nawiedzały wiosenne powodzie. Woda z roztopionego śniegu utrzymywała się tak długo, że uniemożliwiało to wykonywanie prac polowych. W 1787 r. Klon został powiększony o 17 włók i 23 morgi leśnych łąk. Trochę później doszły jeszcze 3 włóki i 22 morgi.
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/11/orig/klon-35773.jpg
Opis: Pocztówka przedstawia wieś Klon w gminie Rozogi.

Zobacz także

więcej »