menu

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-10-16 13:09:32 (ost. akt: 2020-10-19 07:46:28)

SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - ZOSTAJĄ WPROWADZONE NADZWYCZAJNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - ZOSTAJĄ WPROWADZONE NADZWYCZAJNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

OD DNIA 19 października DO DNIA 30 października 2020 r.

TERMIN MOŻE ZOSTAĆ WYDŁUŻONY

PORADY BĘDĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE ORAZ Z WYKORZYSTANIEM INNYCH ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ PO UPRZEDNIM ZŁOŻENIU WNIOSKU ZAWIERAJĄCEGO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ (druk dostępny na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” : bip.powiatszczycienski.pl)

Wnioski należy przesyłać tradycyjną pocztą, przez e-PUAP lub pocztą mailową : sekretariat@powiat.szczytno.pl