menu

Podpisano umowy na realizację zadania polegającego na opracowaniu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030/OF Południowe Mazury.

2020-07-30 11:40:25 (ost. akt: 2020-07-30 19:14:08)

Dnia 30 lipca 2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie podpisano umowy na realizację zadania polegającego na opracowaniu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030/OF Południowe Mazury przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatów: Szczycieńskiego, Piskiego, Nidzickiego oraz Działdowskiego. W trakcie zebrania przedstawione zostały uwarunkowania gospodarczo-społeczne i kierunki, które są kluczowe dla rozwoju powiatów zrzeszonych w Grupie Południowe Mazury. Starosta Szczycieński Jarosław Matłach wskazał konieczność modernizacji połączeń komunikacyjnych powiatów i autostrady S7 jako niezbędny element poprawy sytuacji gospodarczej w regionie.