menu

Zakończona realizacja inwestycji realizowanej przez Powiat Szczycieński pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr. woj. (Opaleniec). Etap II".

2020-07-06 09:59:44 (ost. akt: 2020-07-06 10:44:02)

2 lipca 2020 r. zakończyła się realizacja inwestycji realizowanej przez Powiat Szczycieński pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr. woj. (Opaleniec). Etap II".

Na odcinku drogi o długości 1.680 mb wykonana została nawierzchnia bitumiczna, przebudowano również dwa przepusty. Jezdnia poszerzona została do szerokości 5,0 m. Zlokalizowane zostały bariery energochłonne oraz nowe oznakowanie. Realizacja inwestycji wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowników i jednocześnie poprawi komfort ich jazdy.

Zadanie zrealizował Powiat Szczycieński we współpracy z Gminą Wielbark. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Ostrada" Sp. z o. o. z Ostrołęki. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 1.636.890,08 zł. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Szczycieński uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

W chwili obecnej pozostałe inwestycje mające na celu poprawę dróg powiatowych realizowane są na terenie gminy Świętajno (Remont drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świętajno od km 16+376 do km 22+350), gminy Wielbark (Remont drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec od km 1+900 do km 6+100), gminy Rozogi (Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark -Rozogi od km 29+200 do km 29+720) oraz na terenie gminy Szczytno (Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 0+000 do km 7+800 oraz od km 8+200 do km 17+350).