menu

Odbiór drogi powiatowej nr 1667N w miejscowości Płozy, Gmina Szczytno.

Autor: Aleksandra Napiwodzka

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1667N w miejscowości Płozy, Gmina Szczytno. W ramach inwestycji przebudowano drogę asfaltową i chodnik na odcinku 1830 mb oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, zatokę autobusową, trzy przejścia dla pieszych, wymieniono 30 znaków drogowych oraz poszerzono drogę do 6 metrów. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln 329 tys. zł z czego Powiat Szczycieński wniósł 70% wartości inwestycji, tj. ponad 1 mln 630 tys. zł. Wykonawcą była firma PRD-M „Ostrada” Sp. z o. o. z Ostrołęki.