menu

Wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w ramach Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Szczycieńskim realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.

2020-04-23 07:53:19 (ost. akt: 2020-04-23 08:01:19)

Powiatowy Urząd w Pracy w Szczytnie pomimo ograniczeń wynikających z zagrożenia epidemicznego i utrudnionej obsługi interesantów z zaangażowaniem i determinacją realizuje założenia Tarczy Antykryzysowej.

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. w ramach działania polegającego na udzieleniu mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyjęto 700 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono już ponad 400 wniosków. Łączna suma pieniędzy, która wpłynęła na konta przedsiębiorców to ponad 2 miliony zł. Po zmianie przepisów -w ramach tego programu- o pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.
Innym działaniem w ramach Tarczy Antykryzysowej jest możliwość dofinansowania przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 249 pracowników (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). Do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wpłynęło 5 wniosków przedsiębiorców. Dwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota do wypłacenia wynosi 26 922,47 zł. Każdego dnia te wartości będą dynamicznie wzrastały.
Tarcza Antykryzysowa to również możliwość udzielenia dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników. Wsparcie może być przyznane na okres do 3 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie przyjął 13 wniosków. Siedem zostało rozpatrzonych pozytywnie. Na konta przedsiębiorców wypłacono kwotę 3 640 zł. Suma pieniędzy przeznaczona na wypłacenie wszystkich złożonych wniosków wynosi 72 280 zł.
W ramach Tarczy Antykryzysowej możliwe jest uzyskanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do chwili obecnej nie wpłynęły jeszcze wnioski na powyższe działanie (dane wg stanu na dzień 21 kwietnia 2020 r.).

Szczegóły związane z uzyskaniem pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej wymagane dokumenty, terminy składania wniosków oraz zasady obsługi interesantów dostępne są pod adresem http://pup.szczytno.pl/ .