menu

Nowe zasady przyznawania mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

2020-04-21 09:07:44 (ost. akt: 2020-04-22 14:49:51)

Nowe zasady przyznawania mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.:
1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
2. O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy w tym również samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
3. Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
4. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki musi zamknąć się w 12 miesiącach.
5. Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził nadal działalność gospodarczą.
6. Pożyczki będą przyznawane w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.
7. Kompletne wnioski wraz z umową należy składać przez stronę internetową praca.gov.pl lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie przy ul. Wincentego Pola 4, bądź przesłać pocztą.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 89 621 77 45 lub 89 621 77 47 w godz. 8:00 – 14:00

Druki do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow