menu

Komunikat w sprawie funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i świadczenia Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2020-03-26 13:02:46 (ost. akt: 2020-03-26 13:05:13)

SZANOWNI PAŃSTWO!
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - ZOSTAJĄ WPROWADZONE NADZWYCZAJNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

OD DNIA 30 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA
PORADY BĘDĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE ORAZ Z WYKORZYSTANIEM INNYCH ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ PO UPRZEDNIM ZŁOŻENIU WNIOSKU ZAWIERAJĄCEGO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ


(druk dostępny na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”: bip.powiatszczycienski.pl )
Wnioski należy przesyłać przez e-PUAP lub pocztą mailową : sekretariat@powiat.szczytno.pl

INFORMUJEMY, ŻE UDZIELANIE PORAD W WYMIENIONY SPOSÓB W PODANYM TERMINIE MOŻE ZOSTAĆ PRZEDŁUŻONE