menu

Wykaz kont bankowych

2020-03-16 10:41:35 (ost. akt: 2020-03-17 08:15:29)

Wykaz kont bankowych na które należy dokonywać opłaty w Starostwie Powiatowym w Szczytnie

Na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Szczytnie nr 87 8838 0005 2001 0000 0589 0003 proszę kierować opłaty z tytułu:
- komunikacyjne (rejestracja pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego, wtórnik tablic rejestracyjnych, karta pojazdu, nalepka kontrolna, prawa jazdy, zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, licencje transportowe, wypisy do licencji transportowych, holowanie pojazdów)
- dzienniki budowy
- karta wędkarska
- najem, czynsz
- opłaty geodezyjne


Na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Szczytnie nr 06 8838 0005 2001 0000 0589 0006 proszę kierować wpłaty związane z mieniem Skarbu Państwa z tytułu:
- trwałego zarządu
- najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (przysługujące osobom fizycznym)
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości


Na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczytnie nr 51 1160 2202 0000 0000 6195 6308 proszę kierować opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł z tytułu:
- zaświadczenia o objęciu/nie objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów
- zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
- zaświadczenia, pełnomocnictwa
- wydania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu (opłata w wysokości 10,00 zł)