menu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2020.

2020-02-13 11:57:03 (ost. akt: 2020-02-13 12:15:31)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2020.

Zarząd Powiatu w Szczytnie dnia 12 lutego 2020 r. przyjął Uchwałę Nr 18/V/2020: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2020 z zakresu:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. Turystyka i krajoznawstwo,
4. Nauka i edukacja,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Decyzja o dofinansowaniu w załącznikach do Uchwały:


uchwala-nr-18-v-2020-zarzadu-powiatu-w-szczytnie-z-dnia-12-lutego-2020-roku-27840