menu

Informacja dotycząca wsparcia zadania publicznego pn. „Teatr pod jabłonią - Mazurskie wędrówki artystyczne”.

Informacja dotycząca wsparcia zadania publicznego pn. „Teatr pod jabłonią - Mazurskie wędrówki artystyczne” realizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Szczytnie dnia 30 września 2015 r. przyjęto Uchwałę
w sprawie: wsparcia zadania publicznego pn. „Teatr pod jabłonią - Mazurskie wędrówki artystyczne” realizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA

Załącznik: Uchwała nr 86/XVII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie, z dnia 30 września 2015 r.