menu

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2019-11-28 10:16:12 (ost. akt: 2019-11-28 10:20:30)

W dniu 26 listopada odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem burmistrzów/wójtów, zarządców dróg. Tym razem tematami ważnymi dla członków komisji i zespołu były:
1. Zagrożenia na drogach.
2. Zagrożenia pożarowe budynków. Działalność prewencyjna.
3. Postępowanie przy skażeniu mikrobiologicznym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Zagrożenia ASF na terenie Powiatu Szczycieńskiego.
5. Przedstawienie założeń projektu budżetu Powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Starosta Szczycieński poprosił na koniec obecnych komendantów policji, straży pożarnej, dyrektora PSS-E oraz sekretarza Miasta Szczytno o wyznaczenie przedstawicieli do zespołu w sprawie opracowania powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.