menu

Przebudowa drogi na odcinku Kolonia – Spychowo.

2019-07-23 09:38:44 (ost. akt: 2019-07-23 09:45:54)

Powiat pozyskał ponad 1,2 mln zł dotacji na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kolonia – Spychowo.

Starosta Szczycieński Jarosław Matłach w dniu 22 lipca br. podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę na dofinansowanie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019), zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia – Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659”, realizowanego na terenie Gminy Świętajno. Wartość inwestycji to ponad 2,4 mln zł z czego 50% to pozyskana dotacja od Wojewody.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany ponad kilometrowy odcinek drogi wraz z poszerzeniem do 6m oraz zostanie poszerzony chodnik do 2m. Planowany termin zakończenia robót to grudzień 2019 r. Przedmiotowy odcinek jest jednym z etapów modernizacji całego ciągu drogi powiatowej od drogi krajowej 53 przez Świętajno, Kolonię, do Spychowa ze skrzyżowaniem z drogą krajową 59. W poprzednich latach przebudowano, również ze wsparciem zewnętrznym, odcinek od drogi krajowej 53 do Świętajna i w stronę Kolonii, zaś w przyszłym roku Gmina Świętajno w ramach umowy partnerskiej z Powiatem oraz przy wsparciu z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, będzie realizowała końcowy odcinek od Świętajna do Kolonii.