menu

I posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Powiatu Szczycieńskiego.

2019-06-24 12:07:06 (ost. akt: 2019-06-24 12:49:14)

Dnia 24 czerwca 2019 r. w Sali Partnerskiej Starostwa Powiatowego w Szczytnie odbyło się Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Powiatu Szczycieńskiego. W spotkaniu wzięło udział 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń o charakterze seniorskim z terenu Powiatu Szczycieńskiego.
Posiedzenie otworzył Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, który przedstawił Radzie proponowany regulamin funkcjonowania.
Rada jest ciałem o charakterze doradczym i konsultacyjnym Starosty Szczycieńskiego, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących społeczności powiatu, w tym osób starszych.
Do zadań Społecznej Rady Seniorów Powiatu Szczycieńskiego należą między innymi: inicjowanie działań na rzecz seniorów,konsultowanie i ustalanie priorytetów polityk publicznych i zadań, w tym realizowanych na rzecz seniorów, informowanie społeczności powiatu o działaniach podejmowanych na rzecz
środowiska seniorów, inicjowanie działań mających na celu wykorzystywanie potencjału seniorów do budowania wolontariatu i aktywności społecznej seniorów,budowanie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.
Na przewodniczącego Rady wybrany został Jerzy Kosakowski zaś do Zarządu Rady wybrani zostali: Wiesława Zalewska, Ryszard Gidziński (Wiceprzewodniczący Rady) oraz Monika Wójtowicz - Miłek (Sekretarz)