menu

Spotkanie Wiejskich Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego pn. "Targi Wiejskich Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego".

W ramach realizowanego przez Fundację Kreolia-Kraina Kreatywności zadania publicznego pn. "Aktywnie Rozwijamy Wioskę Sztuki - Jerutki" powierzonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizujemy w dniu 20 września br. w Jerutkach spotkanie Wiejskich Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego pn. "Targi Wiejskich Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego".W ramach Targów od godz. 11.30 do godz. 15.00 planowane są:
- zgłoszone przez organizacje prezentacje dorobku w postaci stoisk, występów artystycznych, pokazów itp. (zapewniamy miejsca stoiskowe, scenę, nagłośnienie),
- spotkanie, integracja i możliwość wymiany doświadczeń między liderami ngo i grup nieformalnych z wiejskich obszarów powiatu szczycieńskiego;
- konferencja i dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów pn. „Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich poprzez wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie i rozwój wiosek tematycznych w Powiecie Szczycieńskim”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i skorzystania z niecodziennej okazji spotkania osób zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności.

Na zakończenie targów o godz. 15.00 zapraszamy na koncert Jarosława Chojnackiego poprzedzony występem Kai Wasilewskiej.

Z pozdrowieniami
Joanna Gawryszewska
Prezes Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności