menu

77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz Dzień Kombatanta i Weterana!

Jan Paweł II mówił: „Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę”. My podtrzymujemy w pamięci tragiczne losy naszej ojczyzny. Pamięć ta będzie wieczna! Karty historii zostały zalane krwią naszych braci i sióstr, naszych przyjaciół, krewnych i rodaków.

Dziś pod Pomnikiem Orła Białego zostały złożone kwiaty i wiązanki. Hołd poległym złożyli Kombatanci, Inwalidzi Wojenni, Byli Więźniowie Polityczni, Związek Sybiraków Związek Żołnierzy Armii Krajowej, władze samorządowe oraz przedstawiciele służb mundurowych. Podczas uroczystości, które odbyły się w Muzeum Mazurskim w Szczytnie Starosta Szczycieński podziękował Kombatantom, za ich bohaterstwo dzięki któremu możemy żyć w wolnym kraju. Zaprezentowana została wystawa fotografii wojennych oraz odbyła się część artystyczna przygotowana przez Fundację Kreolia z Jerutek.

PAMIĘTAMY I NIGDY NIE ZAPOMNIMY!
Składamy dla Was pokłony szacunku i dumy. To dzięki Wam dziś możemy żyć w wolnym i niepodległym państwie. Przekazujemy i będziemy przekazywać pamięć tamtych dni naszym dzieciom i wnukom.

Nigdy więcej wojny!