menu

Przebudowa dróg w Powiecie Szczycieńskim.

4 lipca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Arturem Chojeckim a Powiatem Szczycieńskim reprezentowanym przez Starostę Szczycieńskiego Jarosławem Matłachem, o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Szczycieńskim: nr 1635N w msc. Szuć (m. Jedwabno), nr 1649N w msc. Targowska Wólka (Gm. Dźwierzuty), nr 1502N w msc. Świętajno (Gm. Świętajno) i nr 1512N w msc. Lejkowo (Gm. Wielbark) poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Łączny koszt inwestycji wyniesie 2.660.461 zł z czego Powiat Szczycieński wraz z partnerem (Gminą) przeznaczy 1.330.230 zł.
W ramach projektu została wykonana przebudowa drogi powiatowej:
- nr 1635N w msc. Szuć dł. 0,83 km w lok. 1+270 - 2+010. Koszt inwestycji wyniesie 352.184 zł, z czego Powiat Szczycieński wraz z Gminą wniosą 176.092 zł.
- nr 1649N w msc. Targowska Wólka dł. 0,84 km w lok. 7+890 – 8+730. Koszt inwestycji wyniesie 374.523 zł, z czego Powiat Szczycieński wraz z Gminą wniosą 187.261 zł.
- nr 1512N na odcinku Borki Wielbarskie - Lejkowo. Koszt inwestycji wyniesie 1.473.833 zł, z czego Powiat Szczycieński wraz z Gminą wniosą 736.916 zł.
Od tygodnia trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1502N w msc. Świętajno, dł. 0,83 km w lok. 11+707 – 12+537. Koszt inwestycji wyniesie 459.919 zł, z czego Powiat Szczycieński wraz z Gminą wniosą 229.959 zł.
Roboty przy budowie wymienionych odcinków trwają już od pewnego czasu. Odcinek w msc. Szuć, Targowska Wólka oraz Borki Wielbarskie – Lejkowo zostały już przebudowane.
Z powstałych oszczędności przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1635N w msc. Szuć, zostanie przebudowany kolejny odcinek tej drogi od 0+840 do 1+260.