menu

Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor przebadał wodę w jeziorze Domowym Dużym.

Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor nadzoruje jakość wody w jeziorach. Na terenie naszego województwa zbadał 12 kąpielisk. Badania laboratoryjne oraz bieżąca ocena jakości wody zostały przeprowadzone m.in. na jeziorze Domowym Dużym w Szczytnie. Badania wykazały iż można pluskać się w nim bezpiecznie!

Więcej informacji oraz pełna lista przebadanych kąpielisk: http://wsse.olsztyn.pl/post,309