menu

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie zaprasza na grupową informację w ramach poradnictwa zawodowego.

Spotkania mają na celu poinformowanie osób bezrobotnych między innymi o aktualnej sytuacji na rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia oraz o instrumentach i usługach rynku pracy, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie. Odbędą się one 20 maja, 17 czerwca i 15 lipca.

Więcej informacji: http://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/spotkania_informacyjne/84.html