menu

Warmińsko - Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny.

27 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie odbyły się powiatowe eliminacje Warmińsko - Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych.
Celem Turnieju jest min. popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W eliminacjach wzięli udział uczniowie szczycieńskich szkół ponadgimnazjalnych.
W trakcie zawodów uczniowie musieli zmierzyć się z testem teoretycznym, który zawierał 35 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego, następnie sprawność uczniów poruszających się motorowerem po torze przeszkód oceniali szczycieńscy policjanci. Młodzież miał również okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu przygotowania pojazdu do jazdy.
Głównym patronem zawodów była Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Danuta Bukowiecka oraz Starosta Szczycieński Jarosław Matłach. Gospodarzem turnieju był Komendant Straży Pożarnej w Szczytnie bryg. mgr inż. Mariusz Gęsicki.
Zwycięzcy zawodów wezmą udział w wojewódzkim Turnieju Motoryzacyjny.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie:
Kacper Klimek, Maciej Rasieński, Cezary Rojewski;
drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie:
Emil Barnowski, Hubert Lis, Jakub Zembrzuski,
trzecie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie:
Mateusz Ozga, Łukasz Podzieliński, Szymon Pysk.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu wojewódzkim!