menu

Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury Anima na zadanie publiczne pn. „I wtedy urwał się mazurski Anioł…”.

Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na zadanie publiczne pn. „I wtedy urwał się mazurski Anioł…”.

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że dnia 30 marca 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „I wtedy urwał się mazurski Anioł…”.

Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239).
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułem każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,
tj, do dnia 11 kwietnia 2016 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:
- pisemnie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem:
Wydział Rg.,
- lub elektronicznie na adres: promocja@powiat.szczytno.pl


Załączniki:
1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 36/VIII/2016 w Szczytnie z dnia 31 marca 2016 r.
2. Oferta.