menu

Rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Ministerstwo Edukacji zachęca młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym do zgłoszenia się do udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Jest to projekt edukacyjny, którego główny cel to kształtowanie postaw obywatelskich, a także szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. Tegoroczny temat rekrutacji do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży to „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”.

Więcej informacji:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-do-xxii-sesji-sejmu-dzieci-i-mlodziezy.html