menu

Obwieszczenie dotyczące odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie dotyczące odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Zintegrowanego Programu Społeczno - Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020.

Załączniki:
1. Obwieszczenie.
2. RDOŚ, WMPWIS.