menu

Modernizacja sprzętu w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie.

2019-08-28 11:24:06 (ost. akt: 2019-08-28 11:52:42)

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie pod kierownictwem ustępującej dyrektor Marioli Jaworskiej może pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami unijnymi. Jednym z nich jest projekt "LABORATORIUM KOMPETENCJI-INFORMATYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH, JĘZYKOWYCH" o wartości 941 219,37 zł. W ramach projektu zmodernizowano pracownie: informatyczną, językową oraz matematyczną, dokonano zakupu m.in pomocy dydaktycznych, zestawów multimedialnych, mebli czy tabletów. Ponadto środki wykorzystane zostaną na doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz na przeprowadzenie zajęć dla uczniów.
"Najwyższym dobrem jest człowiek" - mówił Starosta Szczycieński Jarosław Matłach gratulując dyrektor Marioli Jaworskiej oraz jej następczyni Monice Chorążewicz zaangażowania w rozwój szkoły i innowacyjnego podejścia do dydaktyki, dzięki którym jakość kształcenia uczniów w Powiecie Szczycieńskim ulega nieustannej poprawie.