menu

Podpisano porozumienie w sprawie projektu "Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”

2019-06-25 13:45:02 (ost. akt: 2019-06-25 14:24:29)

Dnia 25 czerwca 2019 r. Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Wicestarosta Szczycieński Jerzy Krzysztof Szczepanek oraz Mer Swietłogorska Vladimir Vladimirowich Bondarenko podpisali porozumienie w sprawie projektu
"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
W ramach projektu Powiat Szczycieński zakłada: budowę ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty o długości 22,72 km. Zadanie będzie obejmować remont wiaduktów, pokrycie kosztów dokumentacji technicznej oraz nadzoru budowlanego.
Na nowowybudowanej ścieżce zostanie zorganizowany rajd rowerowy, w którym wezmą udział przedstawiciele obydwu partnerów.