Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Budowa ścieżki rowerowej

2018-11-14 14:31:12 (ost. akt: 2020-05-25 13:54:22)

──────────
2020-05-25

Ponad 55,000 osób skorzystało ze ścieżki rowerowej po dawnym torowisku, który liczy 8 125 m.

Od 12.11.2019 do 24.12.2019 – 8 571-osób
Od 25.12.2019 do 21.05.2020 - 46 948-osób

Kolejny etap przed nami.

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)
──────────
2020-02-12
──────────

──────────


──────────


2019-10-14

──────────
2019-09-24
──────────
2019-09-04
──────────
2019-08-19

──────────
2019-06-10
──────────
2019-05-04──────────
2018-12-19

──────────
2018-11-14