Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Uwaga! Nowe druki pozwoleń na budowę!

2015-08-26 07:47:04 (ost. akt: 2015-09-16 13:38:13)

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U z 2015 r. poz. 1146), z dniem 20 sierpnia 2015 r. obowiązują następujące nowe druki:
1. Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1
2. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-2
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-3
4. Wniosek zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-4
5. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-5.

Druki w wersji papierowej są dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczytnie (pokój 117A) wejście A lub w wersji elektronicznej z możliwością edycji do pobrania na stronie:
http://bip.powiatszczycienski.pl/141/Wydzial_Architektury_i_Budownictwa/
Do wniosków złożonych do dnia 19 sierpnia 2015 r. (włącznie) według poprzednich wzorów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Krzysztof Żyłka
Naczelnik WydziałuZobacz także

więcej »