menu

Konferencja plenarna środowisk senioralnych Powiatu Szczycieńskiego.

Dnia 17 września 2018 r. w Sali Partnerskiej Starostwa Powiatowego w Szczytnie w ramach Konferencji plenarnej środowisk senioralnych Powiatu Szczycieńskiego, odbyły się wybory kandydata do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z terenu Powiatu Szczycieńskiego. Zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji seniorskich z Powiatu Szczycieńskiego, którzy przedstawili swoich kandydatów. Gościem Konferencji Plenarnej był również Krzysztof Marusiński z ramienia Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie.
Wybory nadzorowane przez komisję skrutacyjną wygrała Pani Marianna Trochimowicz, wieloletnia Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Szczytnie.